onjuist argument tegen kerstmis

Telkens opnieuw struikel in december over sites die met allerlei redenen komen dat Jezus onmogelijk in december kan zijn geboren en o o wat heidens dit feest toch is na de zoveelste blog beterweter ging ik op onderzoek uit.

Een van de argumenten gaat over de herders in het veld die daar niet waren want her is veel te koud in december. Dat mag waar zijn in het noorden maar in Israel is dat niet hetzelfde, december is voor een noorderling aangenaam en voor een schaap zeker niet te koud.  s’ Nachts kan het koud zijn maar echt onder nul wordt het zelden.

Lammeren van het Awasi ras dat een tropisch ras is en goed tegen de warmte kan worden in Israel meest in december geboren. Dit zijn met name de ooien die al ouder zijn jaarlingen hebben meest lammeren in april volgens deze site.
http://www.fao.org/docrep/011/aj003e/AJ003E06.htm#fg313

In improved Awassi flocks in Israel the distribution of lambings, with one lambing a year, ranges around the peak month of December for adult ewes and April for yearlings
image

De aanval op kerstmis begon met de puriteinen en bijbelkritisch onderzoek en populaire zienswijzen gingen daar flink mee aan de haal.
Eens flink zoeken op kerstmis levert heel wat negatieve gezichtspunten zodat je als kristen je haast een heiden voelt als je dit feest viert.
En dat is geheel onnodig want Nee het is niet heidens het werd niet in plaats van de midwinterfeesten gevierd en een kerstboom vindt niet zijn oorsprong in heidense bomenverering maar in het verhaal van de boom des levens.
In de vroeg kristelijke denkwijze is Kristus de deur naar de boom des levens die na de zondeval werd afgesloten voor adam en in adam de hele mensheid. Het boek openbaring spreekt weer over de boom des levens die twaalf maanden vruchten draagt en in het nieuwe Jeruzalem weer voor ieder toegangkelijk is.
Een kerstboom met versiering gaat daarover want gezegend zijn wij door Kristus die ons de toegang geeft tot het eeuwig leven.

Dan wordt het weer eenvreugde om een boom te versieren met mooie ballen die symbool staan voor de vruchten van die ware boom en tegelijk voor de vruchten van de Geest.
Laat je niet ontmoedige door al die puriteinen of andere neezeggers want kerstfeest is een kristelijk feest waarmee we de geboorte van onze Heer herdenken
Het ware licht dat in de duisternis komt en woon je in het noorden dan is dat zichtbaar.
Het brood des levens dat in het broodhuis werd geboren en in een voederbak of broodtrog werd gelegd omdat er in de gastenkamer geen plaats was.

In kristus sterven wij niet maar hebben eeuwig leven hij is het brood en het ware brood zoals in het onze Vader we bidden om het bovensubstantiele brood, want het woord dat hier vertaalt wordt met dagelijks betekent eigenlijk boven substantie en daarom wijst het op Kristus die dit brood is.

Kijk maar eens naar de linken die ik in vorige posten heb gemaakt er is veel te leren en we moeten ons niet onze rijke tradities af laten nemen en tot waardeloos en onnodig late verklaren door aanames die ergens inde zeventiende eeuw begonnen en met graagte omarmt zijn door seculieren en mensen die alles verklaren als zou het kristendom geen eigen oorzaak hebben.

Als het lam Gods is het juist geloofwaardig dat kerstfeest in de december valt als in Israel de lammeren worden geboren en meer nog omdat al vroeg gerekend werd dat dit in december viel omdat men toen redeneerde dat hij verwekt werd op de dag waarop hij stierf.
Wil je meer weten lees de kerkvaders en verdiep je in het eerste begin en de oudste beri hten van iets dan kom je er al snel a hter dat de populaire antwoorden niet historisch juist zijn.

http://www.christian-history.org/index.html

http://www.fao.org/docrep/010/p8550e/P8550E01.htm
Silly Reasons to Abandon Christmas — #1 “Christ-Mass”
Flawed Reasons to Abandon Christmas — #2 “It is Pagan/Catholic!”
Misused Reasons to Abandon Christmas — #3 “God Didn’t Command It”
Silly Reasons to Abandon Christmas — #4 “It’s the Wrong Date”

Het argument dat een denneboom geen betekenis wil ik contrasteren met hos14:8
 8  (14:9) Efraïm! wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord, en zal op hem zien; Ik zal hem zijn als een groenende denneboom; uw vrucht is uit Mij gevonden.

Hoezo de denneboom is niet in de bijbel, hier is het een beeld van God, van afgewend zijn van afgoden en van de vrucht die wij in God van God ontvangen.
Hoe kan het dan fout zijn een denneboom met ballen te versieren als beeld van God tot wie ik mij wend en van de vrucht die ik in de Geest ontvangen mag.

Leg de betekenis terug in de traditie en ervaar hoe rijk en dragend die traditie dan kan worden en hoe je daardoor dit met veel meer waardering beleeft.
Je moet geen kerstboom maar laat je niet mal praten door mensen die ook niet weten hoe deze tradities zijn ontstaan en er niet zelf bijwaren dat deze dan fout of zondig of heidens zouden zijn want dat is echt onzin.
Nog 1 link en vier in vreugde de blijde boodschap van het evangelie
http://apologetics-notes.comereason.org/2015/12/christmas-solstice-and-december-25th.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s