Monthly Archives: November 2015

After the flood by Bill Cooper

http://ldolphin.org/cooper/contents.html

Deze schrijver onderzoekt de bijbel met name genesis door manuscript vergelijking en geslachtsregisters.
Met de vraag is de  bijbel historisch accuraat of een het product van mythisch denken.

Een ander boeiend  onderzoek is die naar de oude geslachtsregisters van britse en schotse en deense origine.
Deze historische bronnen wijzen op een gezamenlijke oorsprong en bekrachtigen de geslachtsregisters van genesis.

Advertisements