Monthly Archives: January 2015

Licht

Het nieuwe tijds denken komt overeen met het heidens denken in de basisveronderstelling dat in elk mens Het Licht aanwezig is.
We hebben het licht in onszelf want ieder mens zou in wezen een goddelijke vonk zijn die wegespat is van het goddelijk zonnevuur. Het eeuwige vuur waarin iedereen zal terugkeren.

De vraag is of dit waar is. Uitgaande van het grote ene zijn we op weg terug naar het grote ene.
OF?
Zijn wij geschapen naar Gods beeld en gelijkenis geroepen om hem te weerspiegelen.
Zoals de maan de zon weerspiegelt maar niet de zon is, zo weerspiegelen wij God als Zijn Geest in ons woont maar wij zijn Hem niet.

De heidense  kulturen aanbidden de zon als symbool van het eeuwig vuur de oorsprong van al dat is.
Een eeuwig zijn, een eeuwig golven van zijn en niet zijn van geest en materie van dood en leven.

Echter in ons is geen licht van nature en ons zijn is een geroepen zijn om de liefde en de zelfovergave van God te weerspiegelen.

  

Advertisements

Spiraaltje

Waar begint het leven.
Is het spiraaltje een optie vanuit christelijk perspectief?
Vroeger dacht ik hier niet over na en zag het als voorbehoedsmiddel.  Echter zorgt deze methode ervoor dat een bevruchte eicel niet in kan nestelen.
Waar begint het leven wordt dan een vraag om over na te denken