Varför dog Jesus

Plockat från flaschbackforum.
Av medlem iskra

Försoningstanken är självklart själva kärnan i den kristna tron, exakt vad den innebär tror jag dock inte du är ensam om att inte förstå. Jag tror att t.om. många uttalat troende kristna har svårt att faktiskt förstå tanken att Gud förlät människornas synder genom att låta sin egen son avrättas. Idén att Kristus straffades för våra synder kan ytligt betraktat tyckas helt kontraintuitiv och ologisk.Min bild av vad det hela innebär är att begreppen synd och arvsynd är försök att beskriva en genomgående separation mellan människan och Gud. En separation mellan Gud och såväl människan som kollektiv och som individ. Då Gud en gång skapade människan till sin avbild skapade han den till att leva i närhet med honom själv. Av denna anledning har Gud ända sedan uråldern strävat efter att återupprätta ett förbund, att överbrygga synden.Separationen mellan människa och Gud har trots Guds längtan sedan skapelsen lett till att relationen har förgiftats av människans bild av sin egen situation. Vi riktade oss till Gud i anklagelser, bön om nåd och tiggande om hjälp, men vi vände oss inte till Gud i önskan om en jämlikt och ömsesidig samvaro.Gud tog del i sin skapelse genom Jesus Kristus, en vanlig människa som var Gud. Detta gjorde han i ett försök att räcka ut en hand till människan. Gud ville visa att han gav människan rätt i sin anklagels gentemot Gud, att separationen mellan människa och Gud beror på de förutsättningar Gud gett människan, men att den faktiskt även beror på människan själv.Genom att i mänsklig kropp och gestalt utlämna sig i människans händer visade han vad människan är. Att människan förvisso är utlämnad till Gud men att även Gud är utlämnad till människan. Genom att se på hur vi bemötte Gud ser vi oss själva sådana vi faktiskt är.
__________________
<  I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s